Historia

Pierwszy murowany budynek w mieście

Kamienica Obońskich

Rynek 27, to tam mieści się kamienica powstała w 1784 r. Znakiem rozpoznawczym zabytkowego budynku jest owalny medalion z wizerunkiem Matki Bożej Myślenickiej. Kontynuujemy naszą wędrówkę po zabytkach.

Zatrzymamy się jeszcze na Rynku, bo jest on pełen zabytków i ciekawych historii. Zwiedzanie serca Myślenic trzeba zacząć od kamienicy pod adresem Rynek 27, tak zwanej Kamienicy Obońskich. Jak wynika z kronikarskich zapisów jest to pierwszy murowany budynek w mieście wybudowany w 1784 r. Swoją nazwę zawdzięcza właścicielowi budowniczemu, zamożnemu mieszczaninowi Antoniemu Obońskiemu, który był również fundatorem kaplicy Pana Jezusa w kościele parafialnym. Pokaźna, murowana kamienica z tak zwaną sienią przejazdową była na owe czasy czymś wyjątkowym. W okresie międzywojennym pełniła funkcję siedziby władz miejskich, czyli magistratu, do dziś starsi mieszkańcy bramę w kamienicy nazywają bramą magistracką. Początkowo był to budynek jednopiętrowy, a w XX wieku dobudowano półpiętro w dachu. Jego charakterystycznym elementem jest późnobarokowa fasada z elementami historyzmu. Jest ona ozdobiona późnobarokowym portalem znajdującym się w wejściu do bramy. Na portalu wygrawerowane zostały nazwisko fundatora oraz rok powstania : Antoni – Oboński R.P. 1784

 Brama w kamienicy nazywana bramą magistracką
Brama w kamienicy nazywana bramą magistracką

Znakiem rozpoznawczym kamienicy jest owalny medalion z wizerunkiem Matki Bożej Myślenickiej, umieszczony między oknami. Pochodzi on z końca XVIII wieku i jest autorstwa Sebastiana Stolarskiego, którego dzieła można odnaleźć nie tylko w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ale także podczas spaceru po Myślenicach i zwiedzania okolicznych kościółków. Jego prace znajdują się w kościele parafialnym i na Stradomiu w Myślenicach, a także w Wiśniowej. Stolarski malował na zamówienie zarówno duchowieństwa, jak i mieszczan, obrazy do ołtarzy, feretronów i kapliczek. Wykonywał też polichromie w kościołach. Artysta znany jest również z renowacji dawnych obrazów.
Ze szczególnym upodobaniem powracał do kopiowania wizerunku Matki Boskiej Myślenickiej, wykonał ich bardzo wiele.

 Brama w kamienicy nazywana bramą magistracką
Owalny medalion z wizerunkiem Matki Bożej Myślenickiej

Antoni Oboński w roku 1794 wymurował jeszcze jedną kamienicę, stojącą po przeciwnej stronie Rynku i dziś oznaczonej numerem 10. W domu tym siedzibę swoją miało starostwo, aż do momentu wybudowania nowej siedziby obok. Przekształcanie zabudowy Rynku z drewnianej w murowaną przyspieszały liczne pożary, które na początku XIX wieku często nawiedzały Myślenice nie szczędząc też jego centrum.

Pamiątkowe tablice na kamienicy
Pamiątkowe tablice na kamienicy

Aż do połowy XIX wieku w Myślenicach dominowała zabudowa drewniana typu wiejskiego, poza Rynkiem domy były rozproszone i budowane dość chaotycznie. Dopiero w 1866 r., w momencie nadania autonomii, gdy miasto stało się siedzibą powiatu, a rządy objął burmistrz Andrzej Marek miasto zaczęło szybko się rozwijać.

Marek Stoszek
Myśleniczanin, absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i kulturoznawstwa na Akademii Ignatianum, autor publikacji historycznych i kulturowych, badacz, entuzjasta i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Interesuje się wszystkim co myślenickie, historią i tradycją XIX i XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, historią I wojny światowej oraz relacjami polsko-żydowskimi. Współpracuje m.in. z: Polskim Towarzystwem Ziemiańskim oddział w Krakowie, Cruix Galicjae oraz KVH Beskydy ze Słowacji, organizacjami zajmującymi się aktywną ochroną miejsc pamięci związanych z pierwszą wojną światową, Wspólnotą Myślenice, zajmującą się międzykulturowością, oraz Polskim Towarzystwem Historycznym odział Myślenice, któremu ma zaszczyt przewodzić.