Historia

Świątynia z cudownym obrazem

Kościół Parafialny NNMP

O tym zabytku można by napisać wielostronicową pracę, z resztą kilka takich powstało,  będąc na rynku nie sposób go pominąć. Mowa oczywiście o kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół, który możemy obecnie podziwiać, według badaczy, powstał na miejscu świątyni, która według źródeł została zburzona przez zbuntowanych żołnierzy w roku 1457. Przypuszcza się, że ów bunt i czasowe zajęcie miasta, przez buntowników, było również przyczyną wysadzenia myślenickiego zamczyska. Przypuszcza się, że w czasie budowy nowej świątyni w roku 1465, wykorzystano częściowo pozostałości starej budowli.

Świątynia w obecnej postaci łączy w sobie kilka stylów architektonicznych. Najstarsze jego części to prezbiterium i nawa główna z okresu gotyckiego. W roku 1543 kościół wzbogacił się o wieżę, mimo wielokrotnej przebudowy zachowało się w niej wiele elementów renesansowych. Wnętrze kościoła nosi wiele elementów barokowych. Ostatecznie myślenicka świątynia opisywana jest jako obiekt gotycki z elementami renesansowymi, barokowymi i eklektycznymi. W latach 1642-1646 do kościoła została dobudowana kaplica Matki Boskiej. Jest ona fundowana, jako wotum wdzięczności, przez wielkiego hetmana koronnego i kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego.

W kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej Myślenickiej już w XVII w. uznany za cudowny. Obraz Matki Boskiej Myślenickiej cieszy się niesłabnącym kultem od XVII w. Badania wskazują że został namalowany w latach 1611-1624 przez nieznanego autora. Pierwsza wzmianka o łaskach otrzymanych za Jej wstawiennictwem pochodzi z 1642 r. Pierwszym znanym właścicielem obrazu był papież Sykstus V ( 1585-90). Kolejnym właścicielem obrazu stał się książę Jerzy Zbarski, krajczy koronny i kasztelan krakowski, w czasie pobytu na uniwersytecie w Padwie otrzymał go od ksieni klasztoru w Wenecji i przywiózł do Krakowa. 

Przez 20 lat obraz znajdował się w posiadaniu kasztelana, jednak w wyniku zarazy postanowiono aby obraz spalić wraz ze wszystkimi sprzętami. Obraz uratował Marcin Grabysza, oficjalista księcia, zabrał go do służbowego mieszkania w Łagiewnikach, a po pięciu latach do swojego domu do Myślenic, gdzie obraz przebywał cztery lata.  W dniach 1-8 maja 1633 roku za sprawą obrazu dochodzi do licznych cudów. W wyniku tych zdarzeń, ówczesny proboszcz ks. Wojciech Ofiarowicz postanawia przenieść obraz do myślenickiego kościoła. Obraz koronowany koronami papieskimi w dniu 24 sierpnia 1969 roku przez kardynała Karola Wojtyłę. W kwietniu 1983 roku doszło do kradzieży koron, przez nieznanych sprawców. Obraz koronowany po raz drugi przez kardynała Franciszka Macharskiego 8 października 1983 r., koronami które poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II 22 czerwca 1983 r, na krakowskich błoniach podczas swojej II pielgrzymki do ojczyzny. Obraz otaczany jest nieustającą czcią przez wiernych z parafii i licznych pielgrzymów.

Podczas naszej przechadzki po rynku odwiedziliśmy niedawno kamienice Obońskich, pierwszy murowany budynek w obrębie głównego placu Myślenic. Właśnie jej właściciel Antoni Oboński w roku 1794 ufundował kaplicę Pana Jezusa w myślenickim kościele. 

Myślenicki kościół jako Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest obiektem licznych pielgrzymek. Jest on również zabytkiem i chlubą Myślenic, będąc na  myślenickim rynku koniecznie trzeba pokłonić się Matce Boskiej i obejrzeć ten piękny zabytkowy obiekt.

Marek Stoszek
Myśleniczanin, absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i kulturoznawstwa na Akademii Ignatianum, autor publikacji historycznych i kulturowych, badacz, entuzjasta i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Interesuje się wszystkim co myślenickie, historią i tradycją XIX i XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, historią I wojny światowej oraz relacjami polsko-żydowskimi. Współpracuje m.in. z: Polskim Towarzystwem Ziemiańskim oddział w Krakowie, Cruix Galicjae oraz KVH Beskydy ze Słowacji, organizacjami zajmującymi się aktywną ochroną miejsc pamięci związanych z pierwszą wojną światową, Wspólnotą Myślenice, zajmującą się międzykulturowością, oraz Polskim Towarzystwem Historycznym odział Myślenice, któremu ma zaszczyt przewodzić.