Miasto

46 zadań na liście do głosowania w Budżecie Obywatelskim

Znamy już listę zadań, które zostaną poddane do głosowania w Budżecie Obywatelskim od 11 do 20 września.

Wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia w dniach 11 – 20 września będą mogli zagłosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. W 2020 r. miasto przeznaczy 1 mln złotych na realizację zadań .

Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło łącznie 46 zadań i spośród nich wybierzemy w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu w przyszłym roku. Każdy z mieszkańców Gminy Myślenice może oddać głos na zadanie w swoim miejscu zamieszkania, a także na jedno z siedmiu zadań ogólnomiejskich. Głosowanie możliwe jest zarówno elektronicznie na stronie www.bo.myslenice.pl, jak również w tradycyjnej formie papierowej, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do jednej z urn umieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie całej gminy. Zachęcam do promowania swoich projektów oraz licznego udziału w głosowaniu – tłumaczył Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Urny do głosowania umieszczone będą od 11 do 20 września między innymi w Szkołach Podstawowych we wszystkich sołectwach, a także między innymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, czy Punkcie Informacji Turystycznej MSiT. Głosowanie możliwe będzie 20 września do godziny 15:00. Pobrać karty do głosowania można na stronie www.bo.myslenice.pl, gdzie również można zagłosować elektronicznie, podając swój numer telefonu i wpisując otrzymany SMS-em kod. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko w jednej formie, głos elektroniczny oraz papierowy oddany przez jedną osobę uznany będzie za nieważny.

Spośród 51 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, pięć zostało odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej, w tym jedno z zadań zostało połączone z identycznym złożonym przez innego autora. Na etapie weryfikacji niektórych autorów wzywaliśmy do uzupełnień lub modyfikacji zadań tak, aby mieściły się w kosztach. W wielu przypadkach kosztorysy były niedoszacowane, w związku z czym wraz z akceptacją projektów autorzy otrzymywali w systemie Budżetu Obywatelskiego warunki, jakie muszą zostać spełnione w przypadku realizacji danego projektu. Wiele zadań będzie możliwe do realizacji do wyczerpania limitu środków zakładanych w kosztorysie – dodał Marek Pajka z Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.

Jak oddać głos?  (Potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)

Głosowanie elektroniczne:

 1. Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl
  2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych
  3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie
  4. Potwierdź swój wybór – przepisując kod, który otrzymałeś SMSem

Głosowanie papierowe:

 1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania ze strony www.bo.myslenice.pl
  2. Wypełnij kartę wpisując dane osobowe oraz numer lub nazwę zadania ogólnomiejskiego i/lub okręgowego wpisując miejscowość lub okręg, w którym oddajesz głos.
  3. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę wrzuć do urny w UMiG Myślenice lub jednym z wyznaczonych punktów

GŁOSOWANIE TRWA DO 20 WRZEŚNIA DO GODZINY 15:00.

źródło: myslenice.pl

Maria Gaczyńska
Redaktor naczelna. Absolwentka dziennikarstwa i politologii. Interesuje się polityką oraz bezpieczeństwem międzynarodowym. Lubi być na bieżąco. Zdobywała swoje doświadczenie już na studiach, a później w lokalnych mediach. Zwolenniczka zdrowego stylu życia, który traktuje jako zbilansowaną dietę i ruch na świeżym powietrzu. Eksperymentuje w kuchni gotując dla swojej rodziny. W wolnym czasie ogląda dobre filmy i podgląda modowe trendy. Uczy się życia na nowo razem z dwójką swoich synów.