Miasto

Od nowego roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za wywóz śmieci

Po nowym roku za śmieci segregowane zapłacimy 14,90 zł, natomiast za odpady niesegregowane dwa razy tyle.​

Zmiana opłat jest wymuszona wzrostem kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi i nie mamy możliwości, aby jej uniknąć. Zgodnie z ustawą z 2013 roku samorządy nie mogą dopłacać do gospodarki odpadami, a system ma się sam bilansować. Przyjęte przez radnych stawki opłat są wynikiem rozstrzygniętego niedawno przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że wpłynęła tylko jedna oferta i trudno w takim przypadku mówić o konkurencji. Dzisiaj ceny dyktują firmy odbierające odpady. Pomimo wzrostu mogę zadeklarować, że nasze opłaty i tak będą najniższe w powiecie myślenickim. Do tej pory z tym bywało różnie. Przypomnę, że w sąsiednich gminach stawki kształtują się już nawet na poziomie odpowiednio 20 i 40 zł lub są zdecydowanie wyższe – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Na rosnące ceny odbioru i zagospodarowania odpadów wpływ ma wiele czynników. Między innymi wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów, rosnące wymagania wobec instalacji przetwarzających odpady w zakresie poziomu recyklingu, rosnąca ilość produkowanych śmieci, zmieniające się koszty energii elektrycznej, wzrost wynagrodzeń, zmiana w regulaminu utrzymania czystości (m.in. zwiększenie częstotliwość odbioru), czy dostosowanie do zapisów ustawy z 2013 r. o samofinansowaniu się systemu „śmiecący płaci”.

Niedawno  wprowadzono również zmiany w regulaminie odbioru odpadów, które również obowiązywać będą od początku nowego roku:  

– Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów pozostałych na terenie całej gminy bez rozróżnienia na miasto i miejscowości wiejskie – odpady będą odbierane co cztery tygodnie przez cały rok. Obecnie te odpady były odbierane co cztery tygodnie w okresie zimowym (od  października do kwietnia) i co sześć tygodni w okresie letnim (od maja do końca września).

– Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów: metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i tektury oraz pieluch jednorazowych na terenie całej gminy – odpady będą odbierane co dwa tygodnie przez cały rok. Obecnie te odpady były odbierane co dwa tygodnie w okresie letnim (od maja do końca września) i co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia).

– Odbiór pieluch jednorazowych prowadzony będzie przez cały rok, co dwa tygodnie razem z selektywną zbiórką. Obecnie dochodziło do kuriozalnych sytuacji kiedy pieluchy nie były odbierane przez kilka tygodni z rzędu.

– Zmniejszono częstotliwość wywozu szkła – odpady będą odbierane co cztery tygodnie przez cały rok. Obecnie te odpady były odbierane co dwa tygodnie w okresie letnim (od maja do końca września) i co cztery tygodnie w okresie zimowym (od października do kwietnia).

Należy również dodać, że w ramach podjętej uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach mieszkańcy, którzy segregują odpady mogą skorzystać z możliwości zwolnienia z części opłat, jeśli w ich domu prowadzony będzie przydomowy kompostownik do odpadów zielonych. Opłata zostanie wówczas obniżona o 2 zł po złożeniu stosownej deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.

źródło: myslenice.pl

Maria Gaczyńska
Redaktor naczelna. Absolwentka dziennikarstwa i politologii. Interesuje się polityką oraz bezpieczeństwem międzynarodowym. Lubi być na bieżąco. Zdobywała swoje doświadczenie już na studiach, a później w lokalnych mediach. Zwolenniczka zdrowego stylu życia, który traktuje jako zbilansowaną dietę i ruch na świeżym powietrzu. Eksperymentuje w kuchni gotując dla swojej rodziny. W wolnym czasie ogląda dobre filmy i podgląda modowe trendy. Uczy się życia na nowo razem z dwójką swoich synów.