Miasto

Oświadczenie Burmistrza

Poniżej publikujemy Oświadczenie Burmistrza Jarosława Szlachetki w sprawie wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Słowackiego w Myślenicach.

Szanowni Państwo,
z wnioskiem o wycinkę drzew zwrócił się do tut. Urzędu dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Myślenicach. We wniosku wskazano, że drzewa rosną w
pasie drogi powiatowej i zagrażają bezpieczeństwu ruchu. O usunięcie
drzew wnioskował także administrator „Bysinki” (Wody Polskie).

Z uzasadnienia decyzji: „Drzewa wnioskowane do usunięcia rosną w pasie
ul. Słowackiego, (pomiędzy mostami na potoku Bysinka w ul. Mickiewicza i
ul. Piłsudskiego w Myślenicach). Drzewa rosną tuż przy kamiennym
umocnieniu lewego brzegu potoku, niszczą je i administrator Bysinki
(Wody Polskie) wnioskuje także o ich usunięcie. Jesiony, akacje chorują
i obumierają (widoczne rozległe wypróchniałe pnie), ich suche konary
odłamując się spadają na ulicę i do potoku. Drzewa przy wichurach
stwarzają duże zagrożenie dla ruchu pojazdów a w razie wywrócenia do
potoku tamować będą przepływ wód powodziowych. W trakcie oględzin nie
stwierdzono występowania w obrębie drzew, przeznaczonych do usunięcia,
chronionych gatunków drzew, zwierząt, roślin, grzybów i porostów.”

Projekt decyzji został wcześniej przesłany do uzgodnień z dyrektorem
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł do
niego zastrzeżeń. Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz
bezpieczeństwo mieszkańców wydałem decyzję zezwalającą. Dlatego w
związku z takimi argumentami nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy
spowodowany wypadek związany z utratą zdrowia lub nawet życia pieszego
lub uszkodzeniem samochodu spowodowałby moją odpowiedzialność
cywilno-prawną. Ponadto przy podejmowaniu ww. decyzji kierowałem się
wiedzą i doświadczeniem, wieloletniego pracownika UMiG, który na moje
polecenie sporządził protokół oględzin oraz projekt decyzji.

Ulica Słowackiego oraz pas przyległy do niej jest zarządzany przez
Zarząd Dróg Powiatowych podległy Starostwu Powiatowemu w Myślenicach,
dlatego też wszystkie pytania związane z wycinką i zagospodarowaniem
tego terenu proszę kierować do w/w podmiotów.

Jarosław Szlachetka
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

źródło: myslenice.pl

wMyslenicach.pl
Tworzymy portal informacyjny, którego głównymi założeniami jest bycie #bliżejMiasta, #bliżejKultury, #bliżejLudzi, #bliżejSportu. Oprócz dostarczania codziennej dawki newsów, będziemy odkrywać nieznane dotąd zakamarki regionu i ich historię. Nasze miasto to ludzie, którzy inspirują swoim sposobem życia. O nich również chcemy pisać. Nie zabraknie też artykułów dotyczących życia kulturowego, które w Myślenicach jest bogato rozwinięte. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz nagłośnić jakieś wydarzenie lub problem. Chętnie o tym napiszemy!