Nasz portal jest otwarty do współpracy w ramach patronatu medialnego. Jeśli organizujesz jakieś wydarzenie i szukasz promocji, uzyskaj nasz patronat!

Zasady patronatu medialnego wMyślenicach.pl

Przed wydarzeniem:

  • Podmiot – organizator, który ubiega się o patronat medialny nad swoim wydarzeniem powinien poinformować naszą redakcję o planowanym przedsięwzięciu i zamieścić nasze logo na wszystkich materiałach promocyjnych.
  • Organizator imprezy zobowiązuje się przesłać naszej redakcji na adres mailowy [email protected] dokładny opis wydarzenia i plakat promocyjny w formacie JPG, na którym będzie widniało naszego logo. W opisie powinny się znajdować następujące informacje: rodzaj wydarzenia, miejsce i data imprezy, zaproszeni goście, przebieg, informacja o biletach, lista innych patronatów.
  • Redakcja umieści informacje na temat wydarzenia w KALENDARZU WYDARZEŃ. Informacja ta zostanie w całości udostępniona na Facebooku.
    W przypadku, gdy organizator będzie chciał dodatkowo w inny sposób promować swoje wydarzenie np. poprzez zapowiedź video, powinien skontaktować się z redakcją.
  • Podmiot zobowiązuje się udzielić akredytacji wyznaczonym przez redakcje osobom, które wezmą udział w wydarzeniu i zbiorą odpowiednie materiały (zdjęcia, wywiady), niezbędne do utworzenia informacji o wydarzeniu. W przypadku, gdy z jakiś przyczyn redakcja nie będzie mogła wysłać nikogo, kto mógłby zrobić zdjęcia, organizator zobowiązuje się je nam dostarczyć w możliwie najszybszym czasie.
  • Organizator wyraża zgodę na umieszczenie przez naszą redakcję baneru z logiem portalu wMyślenicach.pl na miejscu wydarzenia.

Po zakończonym wydarzeniu:

  • Redakcja opublikuje informację na temat danego wydarzenia w formie tekstu ze zdjęciem w zakładce „Aktualności” pod odpowiednią kategorią. Informacja ta zostanie również udostępniona na Facebooku.
  • W przypadku, gdy któryś z wymienionych wyżej warunków nie zostanie dopełniony przez organizatora, automatycznie nasz patronat medialny przestaje obowiązywać.